0
09199696225

حسابداری ذخیره مطالبات و مزایای پایان کار

ذخیره سنوات مزایای پایان کار معاف از مالیات میباشد

اگر سنوات در پایان خدمت به کارگر پرداخت شود ثبت زیر زده می شود:

هزینه بازخرید سنوات/مرخصی خدمت (بد)
صندوق/بانک/سایر حساب های پرداختنی – آقا یا خانم … (بس)

 اگر ذخیره شود :

هزینه بازخرید سنوات خدمت (بد)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان (بس)


 نکته: برای ذخیره صحیح فقط نباید یک سال آن را حساب کنید بلکه می بایست از زمان کارکرد کارکنان را محاسبه و اختلاف مانده حساب و عدد جدید را ثبت بزنید یا بعبارت دیگر حساب را تعدیل کنید:

مثال : اگر مانده ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان تا پایان سال ۸۹ شمسی ۱۵٫۰۰۰ باشد
کل کارکرد هر کارگر را از بدو استخدام به روز محاسبه می کنیم ،سپس سنوات ۱ روز آن را برطبق آخرین حقوقش محاسبه و ضربدر کارکردش می کنیم. وقتی همه کارگران محاسبه شدند کل ذخیره مزایای پایان خدمتشان محاسبه می شود.
فرض می کنیم می شود = ۱۸٫۰۰۰ –
ثبت زیر را می زنیم:
هزینه بازخرید سنوات خدمت (مزایای پایان خدمت کارکنان) ۳٫۰۰۰
ذخیره (سنوات خدمت) مزایای پایان خدمت کارکنان ۳٫۰۰۰

در واقع نوعی تعدیل صورت می گیرد
دلیلش هم آن است که طبق قانون کارفرما می بایست بر طبق آخرین حقوق دریافتی (میانگین ۳ ماه آخر) سنوات را محاسبه کند و در پایان سال کل سنوات را محاسبه (ازآغاز خدمت) و بعد مانده ذخیره را اصلاح کند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *