0
09199696225

دستورالعمل شماره ۵۰۴ مورخ ۸/ ۲/ ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی در خصوص میزان مالیات مقطوع قابل پرداخت اشخاص حقیقی دریافت کننده سکه ( تا ۱۰۵ قطعه ) طی سال ۱۳۹۹

تا ۵ قطعه سکه مشمول مالیات نمی باشد از ۶ سکه تا ۱۵ سکه به ازای هر قطعه، ۹۶۰ هزار تومان مالیات مقطوع از ۱۶ سکه تا ۲۵ سکه به ازای هر قطعه، یک میلیون و ۲۸۹ هزار تومان مالیات مقطوع از ۲۶ سکه تا ۱۰۵ سکه به ازای هر قطعه، یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مالیات مقطوع مهلت پرداخت مالیات مقطوع حداکثر تا پایان خرداد ۱۴۰۰ می باشد و قابل تقسیط تا چهارماه به صورت مساوی هم خواهد بود. تمامی اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی که در سال ۱۳۹۹ نسبت به دریافت حداکثر ( ۱۵۵ ) قطعه سکه اقدام نموده اند، تا پایان خرداد ماه مهلت دارند نسبت به پرداخت مالیات مقطوع اقدام نمایند. براساس دستورالعمل سازمان امور مالیاتی، دریافت کنندگان سکه ( تا ۱۵۵ قطعه ،) مکلفند با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام نمایند. از آنجا که مطابق حکم تبصره ماده (۱۰۰) ق.م.م ، مالیات مقطوع تعیین شده مطابق دستورالعمل قطعی و وفق مقررات قابل وصول می باشد، لذا اوراق قطعی تمامی مشمولین موضوع این دستورالعمل، یک ماه پس از سررسید پرداخت مالیات صادر و به مؤدیان ذی ربط ابلاغ خواهد شد. آن دسته از مشمولین این دستورالعمل که به مالیات قطعی شده اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها برابر مقررات در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (۱) ماده(۲۱۶) قانون مالیات‏های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود. اشخاص حقیقی دریافت کننده سکه ( تا ۱۵۵ قطعه ) که تمایل به برخورداری از دستورالعمل تعیین مالیات مقطوع را ندارند الزاما مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی خواهند بود ، چرا که در صورت عدم تسلیم اظهارنامه ، برگ مالیات قطعی آنان با توجه به مالیات تعداد سکه های دریافتی صادر خواهد شد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *