0
09199696225

مديريت حسابهاي دريافتني

از نظر مالي ارزش پولي حسابهاي دريافتني را مي توان به دو بخش تقسيم كرد :

۱- يك بخش هزينه نقدي شركت براي تامين كالاهايي كه فروخته شده اند و

۲- بخش ديگر تفاوت بين هزينه هاي نقدي و فروش كالاهاست.

تصميم در مورد اعطاي اعتبار

معمولاَ شركتها به سه گروه از مشتريان خود اعتبار مي دهند ساير شركتها افراد و واحدهاي دولتي بحث رابه اعطاي اعتبارات به ساير شركتها و افراد محدود مي كنيم .

اعطاي اعتبار به افراد

شركتها غالياَ براي افرادي كه از شركت كالا مي خرند اعتباري در نظر مي گيرند . معمولاَ تجار كوچك به مشتريان خود مستقيماَ اعتبار نمي دهند بلكه كارتهاي اعتباري مشتريان را مي پذيرند .

ارزيابي مخاطره

ارزيابي مخاطره تحليلي كمي از احتمال عدم پرداخت بهاي كالاهايي است كه مشتري نسيه خريداري كرده است ، ارزيابي مزبور در تصميم گيري نسبت به ارائه اعتباربه يك مشتري كمك مي كند.

اعتبار تجاري

در اكثر معاملات بين شركتها خريدار فوراَ پول پرداخت نمي كند و هيچ قراداد رسمي وام را نيز امضاء نمي كند . معمولاَ فروشنده از خريدار مي خواهد كه بهاي كالا را تا زمان معيني پرداخت كند .

معمولاَ شرايط اعتباري شركت در يك بازار خاص رقابتي بوسيله بازار تعيين مي شود . شركتهاي يك رشته خاص شرايط اعتباري مشابهي دارندو معمولاَشرايط اعتباري آنها نيز مشابه است .

ويژگيهاي مشتري

مديران اعتبارات غالباَ ارزيابي مخاطره اعطاي اعتبار را بر اساس خصوصيات مشتري قرار مي دهند كه اين خصوصيات عبارتنداز :

۱- تمايل مشتري به پرداخت بدهي كه مهمترين ويژگيست .
۲- شرايط كلي اقتصادي و وضعيت اشتغال مشتري
۳- توانايي مشتري براي پرداخت بدهي كه از طريق جريان نقدينه مشتري مشخص مي شود .
۴- خدمات مالي بيشتري كه به رابطه ارزش ويژه با بدهي ها بستگي دارد.
۵- دارايي كه بيشتر مي تواند وثيقه وام قرار دهد .

سياست اعتباری

تصميم در مورد اعطاي اعتبار به يك مشتري خاص تا حدي به سياست كلي اعتباري شركت بستگي دارد .چنانچه در مورد اعطاي اعتبار سياست سخت گيرانه اي مد نظر باشد .
و از نظر انتخاب مشتري نيز سخت گيري اعمال شود ميزان سرمايه گذاري در حسابهاي دريافتي كمتر خواهد بود . سطح بدهي هاي مشكوك الوصول و سوخت شده پايين و حجم فروش نيز احتمالاَ پايين خواهد آمد .

مخاطره حسابهاي دريافتني

در شرايط عادي كل زيان حاصل از عدم دريافت مطالبات را مي توان با دقت قابل قبولي پيش بيني كرد لخصوص اگر شركت سياست اعتباري خود را تغييرندهد و مشتريان زيادي داشته باشد .

كنترل حسابهاي دريافتني

هرچه سرعت پرداخت مشتريان كمتر باشد سرمايه گذاري شركت در حسابهاي دريافتني بيشتر خواهد بود .متوسط دوره وصول مطالبات معياري ساده براي محاسبه متوسط تعداد روزهايي است كه پرداخت مشتريان طول مي كشد

متوسط دوره وصول مطالبات = حسابهاي دريافتني تقسیم بر فروش نسيه روزانه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *