0
09199696225

نحوه تهیه صورت مغایرت بانکی

سه روش برای تهیه صورت مغایرت بانکی وجود دارد :

۱) روش مبنا قرار دادن مانده صورتحساب بانک
۲) روش مبنا قرار دادن مانده دفاتر شرکت
۳) روش مبنا قرار دادن مانده وافعی

۱) روش مبنا قرار دادن مانده صورتحساب بانک
( با انجام تعدیلاتی از مانده بانک طبق دفاتر شرکت به مانده بانک طبق صورتحساب بانک می رسیم)
—————————–—
مانده طبق دفاتر شرکت ****
اضافه میشود :
مواردی که به مانده شرکت اضافه میشود ****
(واریزی دیگران )
مواردی که از مانده بانک کم میشود ****
(چک های معوق)
کسر میشود :
مواردی که از مانده شرکت کم میشود (***)
(اسناد تنزیلی / چک لاوصول /کارمزد بانکی)
مواردی که به مانده بانک اضافه میشود (***)
(وجوه بین راهی)
——————
مانده طبق صورتحساب بانک ****
——————

۲) روش مبنا قرار دادن مانده بانک طبق دفاتر شرکت
( با انجام تعدیلاتی از مانده بانک طبق صورتحساب بانک به مانده بانک طبق دفاتر شرکت می رسیم)
—————————–—
مانده طبق صورتحساب بانک ****
اضافه میشود :
مواردی که به مانده بانک اضافه میشود ****
(وجوه بین راهی)
مواردی که از مانده شرکت کم میشود ****
(اسناد تنزیلی / چک لاوصول /کارمزد بانکی)
کسر میشود :
مواردی که از مانده بانک کم میشود (***)
(چک های معوق)
مواردی که به مانده شرکت اضافه میشود (***)
(واریزی دیگران)
——————
مانده طبق دفاتر شرکت ****
——————

۳) روش مبنا قرار دادن مانده واقعی
(از مانده بانک طبق دفاتر و طبق صورتحساب بانک ، مانده واقعی به دست می آید)
———————————————-
مانده طبق دفاتر شرکت **** مانده طبق صورتحساب بانک ****
اضافه میشود : اضافه میشود :
واریزی دیگران * وجوه بین راهی *

کسر میشود : کسر میشود :
اسناد تنزیلی (***) چک های معوق (***)
چک لاوصول (***)
کارمزد بانکی (***)
———— ————
مانده واقعی **** مانده واقعی ****
———— ————

در ضمن اشتباه حسابدار مربوط به هر موضوعی با توجه به مغایرتی که در مانده حساب ها به وجود آورده اضافه یا کسر می شود .

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *