0
09199696225

نكات بسیار مهم و مفید در خصوص گزارش تراز آزمايشي

۱-تراز آزمايشي گزارشي است که طي آن عملکرد ثبت اسناد بر اساس حسابداري دوبل با آن چک شده و صحت عملکرد حسابداران را نشان مي دهد (بايد جمع ستونهاي بدهکار و بستانکار جفت در هر ستون از گزارش برابر باشند)بنابراين اگر در حسابداري سنتي تراز آزمايشي ناتراز باشد نشان از عملکرد نادرست و گزارش اشتباه و يا ثبتهاي اشتباه مالي و ورود سندهاي ناتراز به مجموعه است.

۲-اين گزارش معادل ترازنامه شرکت بعلاوه گزارش سود و زيان مي باشد (در دو ستون آخر) و در صورت بسته شدن تمامي حسابهاي موقت معادل تراز نامه مي باشد

۳-تراز آزمايشي بر دو اساس نمايش داده مي شود (تراز بر اساس سند هاي ثبت شده در محدوده تاريخي دلخواه يا سندهاي ثبت شده و ثبت نشده در محدوده زماني دلخواه)

۴-تراز در فرم هاي دو و چهار و شش و هشت ستوني نمايش داده مي شوددو ستون انتهايي تراز (مانده بد وبس در انتهاي دوره) در تمامي انواع تراز آزمايشي يکسان است.

۵-اگر در تراز آزمايشي مانده دو ستون اول گزارش درست نباشد حالتي است که يک يا چند سند متعلق به اين دوره مالي داريم که تاريخ سندشان قبل از ابتداي دوره مالي مي باشد و در تراز آزمايشي نمايش داده مي شوند(کاربر محدوده تاريخي را در تعريف محدوده دوره مالي تغيير داده ولي سندهاي اين محدوده را جابجا نکرده است)

۶-در تراز آزمايشي درنظر بايد گرفت که تراز زير مجموعه هاي يک حساب کل يا يک حساب معين از لحاظ علم حسابداري تراز نيستند (گردش بدهکار و بستانکارشان مساوي نيست) و گزارشي از مانده و گردش اين حسابها هستند

۷-گزارش تراز دو ستونی از تاریخ D1 تا تاریخ D2 در وافع گزارش کلیه حسابهایی است که در تاریخ D2 دارای مانده هستند

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *