0
09199696225
محتوای بخشنامه های مالیاتی
download (1)

گزارش نهایی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در خصوص حقوق و دستمزد و مالیات حقوق کارمندان

گزارش نهایی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در خصوص حقوق و دستمزد و مالیات حقوق کارمندان سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۴۰۱ مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون ...
images (2)

نحوه محاسبه مالیات سالانه خودرو

کلیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل که در پایان سال ۱۴۰۰ مجموع ارزش آنها ...
download (1)

حد نصاب معاملات کوچک سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در اجرای مفاد ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم، به پیوست تصویر تصویب نامه های هیئت وزیران به‌ شماره ...
images

دستورالعمل شماره ۵۰۴ مورخ ۸/ ۲/ ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی در خصوص میزان مالیات مقطوع قابل پرداخت اشخاص حقیقی دریافت کننده سکه ( تا ۱۰۵ قطعه ) طی سال ۱۳۹۹

تا ۵ قطعه سکه مشمول مالیات نمی باشد از ۶ سکه تا ۱۵ سکه به ازای هر قطعه، ۹۶۰ هزار تومان مالیات مقطوع از ۱۶ سکه تا ۲۵ سکه به ازای هر قطعه، یک میلیون و ۲۸۹ هزار تومان مالیات ...
download (3)

تراکنش کمتر از ۱۵ میلیون تومان در حساب های بانکی مودی بررسی نمی شود

قابل توجه همه ی مودیان حقیقی از جمله مودیان حقیقی که پرونده مالیاتی آنان در راستای تراکنش های بانکی در جریان رسیدگی و قطعیت می باشد ◾️توجه به بند ۱۰ بخشنامه مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی در رابطه ...
logomaliyat

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

بخشنامه: 200/1400/11 ابلاغ تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 6315/ت58572 هـ مورخ 1400/01/24 موضوع تبصره ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان شماره: 200/1400/11 تاریخ: 1400/02/22 بخشنامه 11 1400 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان پ مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و ...
logomaliyat

اصلاح بخشنامه اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل

بخشنامه: 200/1400/9 اصلاح بخشنامه شماره 200/99/70 مورخ 1399/10/14 موضوع اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد (42) و (43) قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده (17) قانون مالیات های ...
فاقد تصویر شاخص

رسیدگی به تراکنش های بانکی سال ۱۳۹۴

بخشنامه: 230/5232/د شماره: 230/5232/د تاریخ: 1400/02/05 رئیس محترم امورمالیاتی شهر واستان تهران  مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیرکل محترم امورمالیاتی مودیان بزرگ باسلام در اجرای بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 و با توجه به تصمیمات اتخاذ شده، درخصوص رسیدگی به ...
فاقد تصویر شاخص

معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۰

بخشنامه: 210/1400/3 شماره: 210/1400/3 تاریخ: 1400/02/01 بخشنامه 3 1400 مواد 84-86 م مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1400   با توجه به مقررات جزء ...