0
09199696225
محتوای حسابداری
images

نکات مهم در مورد نگهداری دفاتر قانونی

نکته شماره 1 چنانچه ثبت عملیات فروردین ماه و تراز افتتاحیه قبل از تاریخ پلمپ دفاتر قانونی باشد آیا اشکالی دارد چنانچه شرکت ۱۰۰% متعلق به دولت باشد چه حکمی دارد؟ ج – هرگونه ثبت عملیات در دفاتر بایستی بعد ...
download (4)

ﻧﺤﻮﻩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ در صورت مالی تلفیقی در تئوری های مختلف

1- ﺩﺭ ﺗﺌﻮﺭﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﺻﻠﯽ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺳﺖ : ‏( ﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﻓﺮﻋﯽ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ‏) ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺍﺻﻠﯽ - ﺑﻬﺎﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﯾﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ = ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮﻋﯽ ‏( ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ‏) ...
download (3)

تجدید ارزیابی چگونه انجام می شود؟

ارزش دفتری داراییهای ثابت مشهود برابر بهای تمام شده تاریخی داراییهای مذکور پس از کسر استهلاک انباشته آنهاست.ارزش دفتری داراییهای ثابت مشهود نشاندهنده ارزش واقعی آنها نیست .در شرایط تورمی ارزش واقعی(منصفانه) داراییهای ثابت مشهود بالاتر از ارزش دفتری منعکس ...
images (2)

صورت سود و زیان جامع

هدف‌ از تهیه‌ صورت‌ سود و زیان‌ و صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌، ارائه‌ کلیه‌ درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌ طی‌ یک‌ دوره‌ مالی‌ می‌باشد. تمرکز اصلی‌ صورت‌ سود و زیان‌ دوره‌ بردرآمدها و هزینه‌های‌ عملیاتی‌ است‌. درآمدها و هزینه‌ها ...
images (1)

اقلام ترازنامه

اقلام ترازنامه به دو دسته اقلام پولی و غیر پولی طبقه بندی می شود: اقلام پولی:اقلامی (دارایی ها و بدهی ها ) هستند که مبلغ آن در اثر گذشت زمان تغییر ننموده ولی بر اثر تورم یا رکود قدرت خرید ...
images

ثبت هزینه های حسابرسی

هزینه‌های حسابرسی جزء هزینه‌های عمومی، اداری و تشكیلاتی می‌باشد. که به 2 دسته تقسیم میشود هزینه‌های حسابرسی جزء هزینه‌های عمومی، اداری و تشكیلاتی می‌باشد. که به 2 دسته تقسیم میشود 1- در سال (سال‌های) قبل از بابت این هزینه در ...
download (1)

تفاوت بین بدهکاران (بستانکاران) تجاری و غیرتجاری

بدهکاران تجاری : اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که در ثبت رویدادهای مالی مقابل فروش یا درآمد قرار میگیرند و به عنوان مشتریان جهت معاملات تجاری به صورت اعتباری (نسیه) شناخته میشوند. بدهکاران غیرتجاری: اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که ...
images (4)

حق بیمه چیست و موارد مشمول و غیر مشمول حق بیمه

حق بیمه حق بیمه، مبلغی است که از تمام مزایا و دریافتی های نقدی که به عنوان حقوق و دستمزد به کارمندان داده می شود، کسر می گردد. به این مبلغ کسر شده، حق بیمه گفته می شود. تعریف حق ...
download (5)

تفاوت حق اولاد و عائله مندی

آنچه در مواد ۸۶ و ۸۷ قانون تامین اجتماعی ذکر شده، اگرچه تحت عنوان عائله مندی آمده ولی در واقع حق اولاد است و پرداخت آن بابت فرزندان است و همسر را شامل نمی شود. مورد دیگری که مربوط به ...
download (4)

چه فرقی بین رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه تعدیلی و تعدیلات سنواتی هست ؟

الف . حل و فصل يك دعواي حقوقي بعد از تاريخ ترازنامه كه وجود تعهد فعلـي واحـد تجاري در تاريخ ترازنامه را تأييد ميكند. واحد تجاري هرنوع ذخيره شناسايي شده مربوط را طبق استاندارد حسابداري شماره 4 باعنوان ذخاير، بدهيهاي ...
1 2 3 4