0
09199696225
محتوای مالیات
download (1)

گزارش نهایی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در خصوص حقوق و دستمزد و مالیات حقوق کارمندان

گزارش نهایی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در خصوص حقوق و دستمزد و مالیات حقوق کارمندان سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۴۰۱ مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون ...
download

ارزش منصفانه در دستورالعمل مورخ ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی

ارزش منصفانه در دستورالعمل مورخ ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی در رابطه با چگونگی ترتیبات رسیدگی موضوع ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم ◾️ارزش منصفانه : ارزش منصفانه ( متعارف ) مبلغی است که ...
images1

نحوه تحریر دفاتر قانونی

گام اول : اقدامات مهم قبل از تحریر دفاتر قانونی گام دوم : اقدامات حین تحریر دفاتر قانونی گام سوم : اقدامات بعد از تحریر دفاتر قانونی گام اول : اقدامات مهم قبل از تحریر دفاتر قانونی در اولین گام ...
download

شرایط مشمول مالیات شدن خانه های خالی

شرایط مشمول مالیات شدن خانه های خالی ( به موجب ماده ۵۴ مکرر اصلاحی مصوب مورخ ۵/ ۹/ ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی - منتشر شده در روزنامه رسمی به تاریخ ۷/ ۱۰/ ۱۳۹۹ - قابل اجرا ۱۵ روز پس از ...
download (2)

پایانه های فروشگاهی چیست؟

به مجموعه ابزارهای پرداخت الکترونیکی مانند دستگاه پوز بانکی، صندوق فروش، تلفن همراه، اینترنت بانک و... که با نظارت سازمان امور مالیاتی کشور استفاده شوند و صورتحساب الکترونیکی صادرکنند، پایانه فروشگاهی گفته می شود. حال ببینیم قانون برای مودیان مالیاتی ...
download (6)

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده ۲۲ ـ تخلفات و حسب مورد، جریمه های متعلقه به شرح زیر خواهد بود: الف ـ عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل ده درصد(۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر یک ...
download (5)

برگ ” تشخیص یا مطالبه ” مالیاتی ( متمم )

می دانیم که مطابق ماده ۱۵۷ ق.م.م مرورزمان مالیاتی ۵ سال است و به عبارتی سازمان امور مالیاتی در هر زمان تنها می تواند تا ۵ سال از سررسید مالیاتی ، موضوع هریک از منابع مالیاتی را در صورت وجود ...
download (1)

جرایم غیر قابل بخشش

ماده ۱۹۲ : در كلیه مواردی كه مؤدی یا نماینده او كه به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مكلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نكند، مشمول جریمه‌ غیرقابل ...
images

چگونه از تراکنش های بانکی خود در سازمان امور مالیاتی دفاع کنیم

ممکن است جزو اشخاصی باشید که برای تراکنش های بانکی به سازمان امور مالیاتی احضار شده‌اید و یا شاید احضار بشوید. طبیعی است که باید بتوانید توجیه کافی و صحیحی برای تراکنش های بانکی خود داشته باشید اما واقعیت این ...
images (3)

ثبت فاکتور بصورت تجمیعی در صورت معاملات فصلی

ثبت فاکتور بصورت تجمیعی در صورت معاملات فصلی شروطی دارد که در زیر به آنها اشاره می شود : 1- خریدها از اشخاص حقیقی باشد. 2- در قالب تجمیعی هیچ فاکتور خریدی که ازشرکت ها باشد را نمی توانیم ثبت ...
1 2