0
09199696225
محتوای ابلاغ مبنای بخشودگی مالیاتی بر اساس حکم قانون بودجه /کدام واحدهای صنفی مشمول شدند؟
images

لیست مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده مشمول حمایت‌های اقتصادی سال ۱۴۰۰

معاون وزیر کشور و دبیر قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا، از ابلاغ لیست مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده مشمول حمایت‌های اقتصادی سال ۱۴۰۰ خبر داد ◾️۱۲ گروه ذیل، مشمول بسته حمایت از کسب و ...