0
09199696225
محتوای نحوه محاسبه حق اولاد
download (5)

تفاوت حق اولاد و عائله مندی

آنچه در مواد ۸۶ و ۸۷ قانون تامین اجتماعی ذکر شده، اگرچه تحت عنوان عائله مندی آمده ولی در واقع حق اولاد است و پرداخت آن بابت فرزندان است و همسر را شامل نمی شود. مورد دیگری که مربوط به ...